top of page

Služby

Působím jako psychoterapeut  ve výcviku mimo oblast zdravotnictví, bez smluvního vztahu s pojišťovnou.

Má činnost podléhá odborné supervizi.

Psychoterapeutické poradenství - osobně / online

50 minut.

Délka spolupráce dle domluvy na úvodním sezení, preferovaná frekvence 1x týdně.

1000,- Kč za sezení.

Po domluvě možná online forma prostřednictvím zvoleného komunikačního kanálu.

Taktéž  po domluvě nabízím první sezení zdarma pro pomáhající profese a pedagogy.

Ideálně pravidelná a dlouhodobější spolupráce na psychoterapeutickém kontraktu.

První jedno až tři sezení slouží k vyzkoušení možností spolupráce a k nalezení

hlavního tématu, se kterým případně budeme dlouhodoběji pracovat.

Obecné poradenské a lektorské služby - osobně/online

50 minut.

Zpravidla jednorázově, termíny spíše nepravidelně dle volné kapacity. Je možné se hlásit i "do pořadníku", ozvu se v případě uvolnění termínu.

1000,- Kč za sesi.​

Poradenský prostor pro klienty s minimální zkušeností s psychoterapií či psychosomatikou sloužící k základní orientaci v problematice duševního a tělesného zdraví.

Vhodný k základní rozvaze stran možných forem pomoci. V případě zájmu a volné kapacity může přejít v terapeutický formát setkávání se. 

Nejedná se o krizovou intervenci ani o lékařské vyšetření v klasickém slova smyslu. Nelze očekávat vystavení zprávy nebo odborného posudku. Tento formát práce nenabízím zdarma.

Vlastní nápad

Pro kreativce a zájemce o spolupráci.

Přednáška? Workshop? Doporučování klientů?

Budu rád za Váš návrh zaslaný přes kontaktní formulář. Vše ​další nechť vyplyne z budoucí komunikace.

Platba za sezení probíhá min. 48 hodin před sezením převodem na níže uvedený účet, v případě potřeby v dohodnuté frekvenci vystavuji fakturu.

Hotově platit nelze. Platba slouží jako potvrzení termínu.

Objednání na termín je závazné, zrušení je možné formou emailu či SMS a to nejpozději 48 hodin předem. Za neomluvené sezení je účtována plná cena.

Vlaštovka - logo - velké
bottom of page