top of page

Služby

V současné chvíli je příjem nových klientů pozastaven,

nové termíny budou pravděpodobně k dispozici od začátku března.

Působím jako psychoterapeut  ve výcviku mimo oblast zdravotnictví, bez smluvního vztahu s pojišťovnou.

Má činnost podléhá odborné supervizi.

Individuální psychoterapie - osobně / online

50 minut.

Délka spolupráce dle domluvy na úvodním sezení, preferovaná frekvence 1x týdně.

1000,- Kč za sezení.

Po domluvě možná online forma prostřednictvím zvoleného komunikačního kanálu.

Taktéž  po domluvě nabízím první sezení zdarma pro pomáhající profese a pedagogy.

Ideálně pravidelná a dlouhodobější spolupráce na psychoterapeutickém kontraktu.

První jedno až tři sezení slouží k vyzkoušení možností spolupráce a k nalezení

hlavního tématu, se kterým případně budeme dlouhodoběji pracovat.

Psychoterapeutická konsultace - jen osobně

90 minut.

Omezený počet sezení (zpravidla 1-3).

1500,- Kč za sesi.​

Konsultace s větší časovou dotací slouží hlavně pro klienty s minimální zkušeností s psychoterapií či psychosomatikou k základní orientaci v problematice duševního a tělesného zdraví. Jedná se o prostor k posílení vlastních kompetencí v řešení aktuální situace. Velmi vhodná a vítaná je spolupráce s dosavadním somatickým lékařem nebo alespoň jeho paralelní péče.

Nejedná se o krizovou intervenci ani o lékařské vyšetření v klasickém slova smyslu. Nelze očekávat vystavení zprávy nebo odborného posudku. Tento formát práce nenabízím zdarma.

Vlastní nápad

Pro kreativce a zájemce o spolupráci.

Přednáška? Workshop? Doporučování klientů?

Budu rád za Váš návrh zaslaný přes kontaktní formulář. Vše ​další nechť vyplyne z budoucí komunikace.

Platba za sezení probíhá převodem na níže uvedený účet, vystavuji fakturu. Hotově platit nelze.

Objednání na termín je závazné, zrušení je možné formou emailu či SMS a to nejpozději 48 hodin předem. Za neomluvené sezení je účtována plná cena.

Vlaštovka - logo - velké
bottom of page