top of page

O mně

Psychoterapeutické zaměření

Ve své terapeutické práci uplatňuji psychodynamický přístup (důraz na dění tady a teď), inspiruji se i humanisticky orientovanými směry jako jsou gestalt a PCA (Carl Rogers). 

Díky zkušenostem z pole praktického lékařství můžu nabídnout především zkoumání širších emočních a vztahových souvislostí psychických a somatických zdravotních problémů. Rád se s Vámi však podívám i na jiná témata. 

Nezastupitelné místo v terapeutickém procesu pro mě mají naděje a důvěra ve schopnost růstu toho dobrého v nás.

 

Příklady témat: psychosomatika, vztek, strach, úzkost, religiozita, psychospirituální krize, somatická onemocnění, vyhoření, hledání zdrojů, podpora pečujících profesí, psychohygiena, studijní a pracovní problémy, podpůrná terapie, složité životní situace, sexualita.

Členství v odborných společnostech

Česká lékařská komora.

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP.

Sdružení praktických lékařů.

Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP.

Česká asociace pro psychoterapii - kandidátní člen: czap.cz

Vzdělání

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (2016).

Atestace v oboru všeobecné praktické lékařství (2022).

Komplexní vzdělávací program v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup (2018-2023). Lektoři Mgr. Jan Knop, Mgr. Marie Zemanová, MUDr. Aleš Fürst, MUDr. Jindřiška Friedrichová. Podrobněji o výcviku zde. Nyní pokračuji v supervizní části tohoto výcviku.

Zařazen do lékařského nástavbového atestačního oboru psychosomatika (1/2023).

Další činnosti

Praktické lékařství v Praze (2017-2018) a ve Zruči nad Sázavou (2018-2022).

Další dílčí vzdělávací akce a projekty

Týdenní stáž  - Hospic sv. Anežky České v Červeném Kostelci (2011).

Iniciace, příprava a realizace studentského projektu v rámci grantového programu rozvoje fakulty - prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., https://www.lfhk.cuni.cz/krtek/ (2014).

Účast na celostátních konferencích psychosomatické medicíny v Liberci (2016, 2018, audio 2022).

Výzkumný projekt POCMUS – MUDr. Martin Seifert (od 9/2022).

Spolupráce 

Má činnost podléhá odborné supervizi. 

Další spolupracovníci:

MUDr. Martin Seifert, vedoucí Kabinetu praktického lékařství při 3. LF UK, praktický lékař,  psychosomatický lékař.

Kolínský klášter - Centrum spirituality a duchovních cvičení, z.s. - https://www.kolinskyklaster.org/

Tomáš Jiran
bottom of page