top of page

Setkání proměňuje

Setkání - Ilustrace Jana Jiranová.

Služby

Individuální terapie - Abstrakce

Psychoterapeutické poradenství
osobně/online

50 minut.

Délka spolupráce dle domluvy na úvodním sezení, preferovaná frekvence 1x týdně, po domluvě možné přizpůsobení.

Po počáteční rozvaze pravidelná a dlouhodobější spolupráce na psychoterapeutickém kontraktu.

Více...

Konstulace - Abstrakce

Obecné poradenské a lektorské služby
osobně/online

50 minut.

Zpravidla jednorázově, termíny spíše nepravidelně dle volné kapacity.

Poradenský prostor pro klienty s minimální zkušeností s psychoterapií či psychosomatikou sloužící k základní orientaci v problematice duševního a tělesného zdraví.

Vhodný k základní rozvaze stran možných forem pomoci. V případě zájmu a volné kapacity může přejít v pravidelné setkávání. 

Více...

Vlastní nápad - Abstrakce

Vlastní nápad

Pro kreativce a zájemce o spolupráci.

 

Přednáška?

Workshop?

Doporučování klientů?

Budu rád za Váš návrh přes níže uvedený kontaktní formulář.

Další nechť vyplyne z budoucí komunikace.

Kontakt...

O mně

Psychoterapeutické zaměření

Psychodynamický přístup inspirovaný především humanistickými psychoterapeutickými směry - gestalt, PCA (Carl Rogers). Psychosomaticky orientované poradenství.​

Členství v odborných společnostech

Česká lékařská komora

Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP

Česká asociace pro psychoterapii - kandidátní člen: czap.cz

Vzdělání

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (2016)

Atestace v oboru všeobecné praktické lékařství (2022)

Frekventant psychoterapeutického výcviku "Komplexní vzdělávací program v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup" (2018-2023), nyní supervizní část

Spolupráce 

MUDr. Martin Seifert, 

vedoucí Kabinetu praktického lékařství při 3. LF UK, praktický lékař,  psychosomatický lékař

Další informace

Kontakt

Děkujeme za odeslání!

bottom of page